Mae UtilityAR yn gweithio gydag arloeswyr mewn sectorau diwydiannol fel Gweithgynhyrchu, Fferyllol, Cyfleustodau a Chanolfannau Data i ddatgloi potensial rhaglenni Realiti Estynedig.
Mae eu hatebion, sy’n cyfuno caledwedd o’r radd flaenaf gyda meddalwedd pwrpasol o’r radd flaenaf, yn galluogi’r defnyddiwr i ryngweithio â’r byd go iawn wrth gael mynediad at gronfeydd data a systemau meddalwedd sy’n bodoli’n barod.
Mae hyn yn eu galluogi i wneud y gorau o’u prosesau, gan leihau camgymeriadau ac amseroedd hyfforddi a sicrhau’r effeithlonrwydd gorau posibl.

Busnesau newydd gwych eraill

Dysgwch fwy am y busnesau newydd eraill sydd wedi cael llwyddiant ar ein rhaglen cyflymu.