Mae Robok yn datblygu atebion cyfrifiadurol effeithiol sy’n seiliedig ar ddeallusrwydd artiffisial i ddemocrateiddio diogelwch mewn trafnidiaeth.
Yn ystod carfan 3, mae Robok yn gobeithio gweithio’n agos gyda rhanddeiliaid allweddol yn Trafnidiaeth Cymru a defnyddio eu harbenigedd technegol i sicrhau gwerth a chyfrannu at wella diogelwch ar gyfer y diwydiant rheilffyrdd.

Busnesau newydd gwych eraill

Dysgwch fwy am y busnesau newydd eraill sydd wedi cael llwyddiant ar ein rhaglen cyflymu.