Mae Window Seater yn cynnig cynnwys diddorol, wedi’i leoli’n ddaearyddol, sy’n berthnasol i daith y cwsmeriaid, gan ddenu pobl i lwybrau hamdden, a lliniaru diflastod ar hyd y ffordd drwy eu cysylltu â’r byd y tu allan i’w ffenestr.
Buont yn gweithio gyda Trafnidiaeth Cymru yn ystod carfan 2 i helpu i wella rhyngweithio ac ymgysylltiad i deithwyr wrth iddynt deithio ar lwybrau.
Roedd eu MVP yn canolbwyntio ar lwybr penodol ar draws Cymru, gan ymgorffori tirnodau a hanes lleol, i ddarparu profiad difyr ac adloniant i deithwyr.

Busnesau newydd gwych eraill

Dysgwch fwy am y busnesau newydd eraill sydd wedi cael llwyddiant ar ein rhaglen cyflymu.