Astudiaethau Achos

Dysgwch fwy am y busnesau newydd rydyn ni wedi’u helpu i'w sbarduno drwy’r Labordy.

Briteyellow

Dechreuodd rhaglen sbarduno Labordy Trafnidiaeth Cymru drwy nodi rhestr o ddatganiadau herio yr oedd Trafnidiaeth Cymru am eu goresgyn er mwyn gwella profiad cwsmeriaid ar draws y sector rheilffyrdd. Yna, rhoddwyd y rhestr hon o ddatganiadau herio i fusnesau newydd a gofynnwyd iddynt roi ateb ymarferol.

Darllen nawr...

Gwneud cais am garfan 3