Astudiaethau Achos

Dysgwch fwy am y busnesau newydd rydyn ni wedi’u helpu i'w sbarduno drwy’r Labordy.

Cohort 5 Recruitment Now Open!

Apply Before Midnight June 16th

Wordnerds

Ar ôl carfan gyntaf lwyddiannus iawn i roi cychwyn ar ein rhaglen Labordai arloesi ar ddechrau 2020, aethom i’r ail garfan yn llawn optimistiaeth a hyder y bydden ni’n dod o hyd i dîm arall o arloeswyr a fyddai’n darparu atebion busnes i’n helpu i wella profiad ein cwsmeriaid.

Darllen nawr...

Briteyellow

Dechreuodd rhaglen sbarduno Labordy Trafnidiaeth Cymru drwy nodi rhestr o ddatganiadau herio yr oedd Trafnidiaeth Cymru am eu goresgyn er mwyn gwella profiad cwsmeriaid ar draws y sector rheilffyrdd. Yna, rhoddwyd y rhestr hon o ddatganiadau herio i fusnesau newydd a gofynnwyd iddynt roi ateb ymarferol.

Darllen nawr...

Apply for Cohort 5