Oes gennych chi syniad i'w gyflwyno?

Fe fydden ni wrth ein boddau yn clywed unrhyw syniadau sydd gennych chi i helpu i wella'r gwasanaeth mae Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru yn ei ddarparu. Defnyddiwch y ffurflen gysylltu isod a rhoi gwybod i ni beth yw eich syniad neu’ch awgrym. Byddwn yn ystyried hyn ac yn ei roi ar waith lle bo hynny’n bosib.

5 + 8 =