Mae datrysiadau XR Enterprise Studio Immersity yn y cwmwl yn creu amgylchedd unigryw, hyblyg a hawdd ei ddefnyddio a’i addasu ar gyfer gweithredwyr a hyfforddwyr y tu mewn i ddyfeisiau symudol, byrddau gwaith a dyfeisiau rhithwir sydd eisoes wedi cael eu mabwysiadu gan nifer o bobl.
Rydyn ni’n weithgar yn y sectorau Amddiffyn a Diogelwch Gwladol, Trafnidiaeth, Iechyd a Diwydiant ac rydyn ni’n cynnig y wedd ymdrwythol ym mhob man gyda phrisiau da er mwyn gwella eich realiti.
Yn ystod ein rhaglen sbarduno arloesi, mae Immerstiy yn dymuno ehangu eu hatebion XR gyda chleient gwych yn y sector trafnidiaeth yng Nghymru ar yr un pryd â datblygu eu haeddfedrwydd busnes.

Busnesau newydd gwych eraill

Dysgwch fwy am y busnesau newydd eraill sydd wedi cael llwyddiant ar ein rhaglen cyflymu.