Mae Aubin yn gynllunydd teithiau aml-ddull ac ap cymorth newydd i deithwyr er mwyn ceisio lleihau straen i deithwyr ag Awtistiaeth ac Anableddau Cudd wrth ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus.
Gan ddefnyddio technoleg newydd, mae Aubin yn caniatáu i ddefnyddwyr gynllunio a dewis siwrneiau ar sail angen, gan ddefnyddio dewisiadau eraill fel gorlenwi a sŵn yn hytrach na phris ac amser.
Drwy wella hygyrchedd a chynhwysiant i ddarparwyr trafnidiaeth, eu nod yw galluogi mwy o bobl ag anableddau cudd i deithio ar drên neu fws.

Busnesau newydd gwych eraill

Dysgwch fwy am y busnesau newydd eraill sydd wedi cael llwyddiant ar ein rhaglen cyflymu.