Ein Partneriaid

Dysgwch fwy am y gwahanol bartneriaid y byddwch yn ymwneud â nhw, o sefydliadau cyllido i fentora busnes, marchnata a mwy!

Alt Labs yw partneriaid Cyflawni Arloesedd Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru. Asiantaeth arloesi yw Alt Labs, a helpodd Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru i ddyfeisio, dylunio a datblygu pob agwedd ar Labordy Trafnidiaeth Cymru.

Gan gefnogi a rheoli Labordy Trafnidiaeth Cymru, a gweithio o dan faner y Labordy, mae Alt Labs yn gyfrifol am weithio gyda Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru i nodi a blaenoriaethu meysydd problemus a datganiadau herio, i fynd i’r afael â nhw drwy bob carfan o’r labordy. Recriwtio busnesau newydd i’r rhaglen a helpu penderfynwyr allweddol Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru yn y broses o lunio rhestr fer. Dylunio, datblygu a chyflwyno’r rhaglen sbarduno, gan gynnwys cymorth ychwanegol i fusnesau newydd ar draws y broses o adeiladu a chynnig MVP.

Mae Busnes Cymru yn wasanaeth am ddim sy’n rhoi cymorth a chyngor diduedd ac annibynnol i bobl sy’n dechrau, rhedeg a thyfu busnes yng Nghymru. Gyda chanolfannau rhanbarthol ledled Cymru, maent yn cynnig cymysgedd o gefnogaeth sy’n amrywio o weithdai, gweminarau a chyngor unigol.

Rydym wedi gweithio mewn partneriaeth â Busnes Cymru i ddarparu arweiniad a chyfleoedd cyllido i unrhyw un o’r busnesau yng Nghymru sy’n cymryd rhan yn Labordy Trafnidiaeth Cymru.

Mae rhagor o wybodaeth am Busnes Cymru a’u cyfleoedd cyllido ar gael yma.