Beth yw Lab gan Trafnidiaeth Cyrmu?

Rydyn ni’n arloesi ar draws Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru. Mae ein rhaglen sbarduno 12 wythnos wedi sbarduno 13 o fusnesau newydd i weithio yn y diwydiant rheilffyrdd. Rydyn ni’n helpu busnesau newydd creadigol ac uchelgeisiol i drawsnewid eu hatebion a’u syniadau presennol i wella profiad cwsmeriaid ac effeithlonrwydd busnes ar draws Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru.

Rydyn ni’n cydweithio â busnesau newydd i fynd i’r afael â datganiadau problemus a herio meysydd ar draws Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru. Mae ein rhaglen yn helpu busnesau newydd i ddatblygu MVP sy’n addas i’r diben, a bod yn barod i gynnig syniad mewn dim ond 12 wythnos.

Bydd cynigion llwyddiannus yn rhoi cyfle i fusnesau newydd gael contract gwaith gyda Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru, a’u galluogi i ddatblygu a lansio eu hateb i’r farchnad.

Bydd ein carfan nesaf yn rhedeg o bell oherwydd y cyfnod clo. Fodd bynnag, mae ein labordy yn adeilad Platfform Casnewydd. Dyma fan gweithio pwrpasol i’r holl fusnesau newydd a phartneriaid Labordy Trafnidiaeth Cymru. Cyn y cyfnod clo, dyma lle cynhaliwyd ein holl weithdai, hyfforddiant a mentora. Allwn ni ddim aros i gael mynd yn ôl!

Ein Nodau

Lab gan Trafnidiaeth Cyrmu wedi cael ei greu mewn partneriaeth â Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru, gyda’r nodau canlynol:

Gwneud Casnewydd yn ganolfan flaenllaw ar gyfer arloesi, dylunio cynnyrch a thechnoleg

Arddangos y goreuon o blith busnesau cychwynnol technolegol Cymru
Helpu’r busnesau cychwynnol mwyaf arloesol i dyfu eu busnes ac i lwyddo
Gwella profiad ymarferol a digidol cwsmeriaid a theithwyr ar draws Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru
Sicrhau'r safon uchaf o iechyd a diogelwch ar draws Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru ar gyfer teithwyr a staff
Sicrhau bod Trafnidiaeth Cymru yn addas ar gyfer y dyfodol drwy ei baratoi ar gyfer technolegau a datrysiadau newydd ac arloesol

Pam cafodd ei sefydlu?

Mae Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru wedi ymrwymo i wneud y rheilffyrdd yn ddiwydiant deniadol i fusnesau cychwynnol. Bydd Lab gan Trafnidiaeth Cyrmu yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd a buddion, ynghyd â’i gwneud yn haws i fusnesau cychwynnol ddod i mewn i'r diwydiant rheilffyrdd.

Bydd ein labordy arloesi yn newid y diwylliant drwy droi Casnewydd yn ganolfan arloesi, i roi’r pŵer i’r mentrau hyn ac i arddangos y gymuned dechnolegol yng Nghymru.

Mae Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru eisiau darparu'r profiad gorau i deithwyr. Mae Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru yn deall pa mor hollbwysig yw hi i gorfforaethau mawr arloesi ac addasu. I fod yn ymatebol a rhagweithiol tuag at newidiadau yn ymddygiad defnyddwyr, ac i ddarparu mwy na’r disgwyl er mwyn rhoi profiad eithriadol i’r cwsmer.

Mae Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru eisiau llenwi'r bylchau a meithrin diwylliant arloesi ar draws Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru drwy geisio cael y busnesau cychwynnol mwyaf creadigol ac uchelgeisiol i arddangos eu gwaith.

Os oes gennych chi ddatrysiad neu syniad arloesol, byddem wrth ein boddau yn ei glywed ac yn gweld a allwch chi helpu Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru.

Ein tîm

Barry Lloyd

Michael Davies

Imran Anwar

Paul Suggitt

Russell Mills

Matt Lewis

Oes gennych chi syniad?

Ynghyd â’n tîm, fel rhan o raglen Labordy Trafnidiaeth Cymru, bydd gan ymgeiswyr llwyddiannus gysylltiad â rhanddeiliaid allweddol ar draws Trafnidiaeth Cymru, a’u partneriaid. Os oes gennych chi syniad neu gynnyrch arloesol - hoffem glywed gennych.