Beth yw Lab gan Trafnidiaeth Cyrmu?

Rydyn ni’n arloesi ar draws Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru. Mae ein rhaglen sbarduno 12 wythnos wedi sbarduno 18 o fusnesau newydd i weithio yn y diwydiant rheilffyrdd. Rydyn ni’n helpu busnesau newydd creadigol ac uchelgeisiol i drawsnewid eu hatebion a’u syniadau presennol i wella profiad cwsmeriaid ac effeithlonrwydd busnes ar draws Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru.

Rydyn ni’n cydweithio â busnesau newydd i fynd i’r afael â datganiadau problemus a herio meysydd ar draws Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru. Mae ein rhaglen yn helpu busnesau newydd i ddatblygu MVP sy’n addas i’r diben, a bod yn barod i gynnig syniad mewn dim ond 12 wythnos.

Bydd cynigion llwyddiannus yn rhoi cyfle i fusnesau newydd gael contract gwaith gyda Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru, a’u galluogi i ddatblygu a lansio eu hateb i’r farchnad.

Our lab is based in Newport’s Platform building. This is a dedicated innovation lab & co-working space for all start-ups and partners of TfWL to use. This is where all our workshops, training and coaching take place.

Ein Nodau

Lab gan Trafnidiaeth Cyrmu wedi cael ei greu mewn partneriaeth â Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru, gyda’r nodau canlynol:

Gwneud Casnewydd yn ganolfan flaenllaw ar gyfer arloesi, dylunio cynnyrch a thechnoleg

Arddangos y goreuon o blith busnesau cychwynnol technolegol Cymru
Helpu’r busnesau cychwynnol mwyaf arloesol i dyfu eu busnes ac i lwyddo
Gwella profiad ymarferol a digidol cwsmeriaid a theithwyr ar draws Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru
Sicrhau'r safon uchaf o iechyd a diogelwch ar draws Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru ar gyfer teithwyr a staff
Sicrhau bod Trafnidiaeth Cymru yn addas ar gyfer y dyfodol drwy ei baratoi ar gyfer technolegau a datrysiadau newydd ac arloesol

Pam cafodd ei sefydlu?

Mae Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru wedi ymrwymo i wneud y rheilffyrdd yn ddiwydiant deniadol i fusnesau cychwynnol. Bydd Lab gan Trafnidiaeth Cyrmu yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd a buddion, ynghyd â’i gwneud yn haws i fusnesau cychwynnol ddod i mewn i'r diwydiant rheilffyrdd.

Bydd ein labordy arloesi yn newid y diwylliant drwy droi Casnewydd yn ganolfan arloesi, i roi’r pŵer i’r mentrau hyn ac i arddangos y gymuned dechnolegol yng Nghymru.

Mae Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru eisiau darparu'r profiad gorau i deithwyr. Mae Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru yn deall pa mor hollbwysig yw hi i gorfforaethau mawr arloesi ac addasu. I fod yn ymatebol a rhagweithiol tuag at newidiadau yn ymddygiad defnyddwyr, ac i ddarparu mwy na’r disgwyl er mwyn rhoi profiad eithriadol i’r cwsmer.

Mae Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru eisiau llenwi'r bylchau a meithrin diwylliant arloesi ar draws Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru drwy geisio cael y busnesau cychwynnol mwyaf creadigol ac uchelgeisiol i arddangos eu gwaith.

Os oes gennych chi ddatrysiad neu syniad arloesol, byddem wrth ein boddau yn ei glywed ac yn gweld a allwch chi helpu Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru.

Cohort 4 problem statements

Cliciwch ar y meysydd sy’n achosi problemau i gael rhagor o wybodaeth am sut mae hyn yn effeithio ar TrC

Cymorth i Gwsmeriaid

Achieving Net Zero

Future of Transport

Revenue and Social

Ein tîm

Barry Lloyd

Michael Davies

Imran Anwar

Paul Suggitt

Russell Mills

Oes gennych chi syniad?

Ynghyd â’n tîm, fel rhan o raglen Labordy Trafnidiaeth Cymru, bydd gan ymgeiswyr llwyddiannus gysylltiad â rhanddeiliaid allweddol ar draws Trafnidiaeth Cymru, a’u partneriaid. Os oes gennych chi syniad neu gynnyrch arloesol - hoffem glywed gennych.