Sbardunwch ddatblygiad eich busnes mewn 3 mis

Dyluniwch, Datblygwch a chynigiwch eich MVP (Cynnyrch Sylfaenol Hyfyw) i ennill contract gwaith gyda Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru... mewn 3 mis! Ymunwch â’n rhaglen sbarduno arloesi rheilffyrdd ac uwchraddiwch eich busnes.

Bydd ein carfan nesaf o bell yn dechrau ym mis Mai

0 Weeks 0 Days 0 Hours ar ôl i wneud cais

Sut gallwn ni helpu eich busnes newydd

Rydym yn sbarduno busnesau technoleg newydd yn ein rhaglen sbarduno 12 wythnos, mewn partneriaeth â Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru, drwy ddarparu gweithdai arloesi, mentora a hyfforddiant sy’n cynnwys

Ymchwil Marchnata

Gwybodaeth gan Gwsmeriaid

Dylunio Cynigion Gwerth

Datblygu Prototeipiau

Dilysu

Datblygu Cynnyrch Sylfaenol Hyfyw

Diwrnod Arddangos

Dilysu

Datblygu Cynnyrch Sylfaenol Hyfyw

Diwrnod Arddangos

Ein Carfan ddiweddaraf

Dewch i ddysgu mwy gan y busnesau newydd o’n carfan ddiweddaraf.

300+

Busnesau newydd a ymgeisiodd ar gyfer ein carfanau

40+

Busnesau newydd ar y rhestr fer

19

Busnesau newydd rydym wedi gweithio gyda nhw

13

Busnesau newydd a gafodd adolygiad o’u hachos busnes

Eisiau dilyn yn ôl eu traed?

Pam cymryd rhan?

Os oes gennych gynnyrch neu wasanaeth a allai fod o fudd i brosesau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru, neu a allai wella profiad y teithwyr, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych chi.

Bydd y cyfranogwyr yn cydweithio gyda mentoriaid ymhob rhan o’r sector arloesi a Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru. Bydd yr arbenigedd yn helpu eich busnes cychwynnol i fireinio ac i ddatblygu cynnyrch sy’n addas ar gyfer y diwydiant rheilffyrdd, ac yna i gyflwyno syniad i’r swyddogion gwneud penderfyniadau yn Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru.

Bydd contract gwaith yn cael ei roi i syniadau llwyddiannus, i ariannu gweddill y prosiect ac i greu cynnyrch neu wasanaeth sy’n cael effaith wirioneddol ar Reilffyrdd Trafnidiaeth Cymru.

Manteision ein rhaglen

Mentora gan arbenigwyr o'r diwydiant

Arweiniad, mentora a hyfforddiant gan arbenigwyr cyflawni arloesedd a’r rheini sy’n gwneud penderfyniadau yn y diwydiant rheilffyrdd.

Cydweithrediad rhwng Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru a Phartneriaid

Cael gafael ar ddata byw, adborth a phrofion cwsmeriaid, rhanddeiliaid Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru a phartneriaid cyllido

Twf busnes

Cyfle i ennill contract gwaith a chael cyllid i lansio eich cynnyrch ar draws Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru

Cydweithio o Bell

Gweithiwch gyda ni o’ch cartref, gyda’n gweithdai wythnosol o bell, gan eich hyfforddi chi o’r syniad i'r cynnig.

Ein partneriaid

Pam gweithio ar y rheilffyrdd

Byddwch yn rhan o ddiwydiant sy’n tyfu ac sy’n werth biliynau o bunnoedd, gyda chyfoeth o gyfleoedd buddsoddi ar gyfer prosiectau arloesol. Datblygwch dechnoleg ac atebion arloesol a fydd yn gwella profiad y teithwyr i filiynau o bobl ac yn sicrhau gwelliant go iawn a pharhaol ledled Cymru.

Arddangos eich cynnyrch a’ch busnes i rwydwaith ehangach o bartneriaid a rhanddeiliaid sy'n gysylltiedig â Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru. Bod yn rhan o ddiwydiant a fydd yn rhoi cyfleoedd i’ch busnes newydd fod yn arloesol, i dyfu ac i fod yn llwyddiannus.

Our experience throughout the Lab was excellent. The 12-week process really encouraged us to review and re-evaluate our approach, helping us to dig deeper into the problems faced by customers and identify the core business needs.

Wordnerds

Overall, we felt that the TFW are forward looking and are completely open to embrace and adopt innovations in ways not only to help improve the experience of their customers but also safeguard the health and wellbeing of their staff. They do it such that it encourages and helps out emerging start-ups. TFWLab programme is a great initiative that facilitates this.

SpatialCortex

Overall, we felt that the TFW are forward looking and are completely open to embrace and adopt innovations in ways not only to help improve the experience of their customers but also safeguard the health and wellbeing of their staff. They do it such that it encourages and helps out emerging start-ups. TFWLab programme is a great initiative that facilitates this.

Windowseater