Accelerate your business growth in 3 months

Design, Develop and Launch a fit-for-purpose, customer focused product across Transport for Wales Rail and grow your business with our rail dedicated Accelerator Programme.

Apply for cohort 3 now.

Sut gallwn ni helpu eich busnes newydd

Rydyn ni’n sbarduno busnesau cychwynnol gyda’n rhaglen sbarduno 12 wythnos, mewn partneriaeth â Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru, drwy gynnal gweithdai arloesi, mentora a hyfforddiant, sy’n rhoi sylw i'r canlynol:

  • ymchwilio i'r farchnad
  • argraffiadau cwsmeriaid
  • dylunio datganiad gwerth
  • prototeipiau
  • dilysu
  • datblygu cynnyrch ymarferol lleiaf
  • diwrnod arddangos

Pam cymryd rhan?

Os oes gennych gynnyrch neu wasanaeth a allai fod o fudd i brosesau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru, neu a allai wella profiad y teithwyr, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych chi.

Bydd y cyfranogwyr yn cydweithio gyda mentoriaid ymhob rhan o’r sector arloesi a Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru. Bydd yr arbenigedd yn helpu eich busnes cychwynnol i fireinio ac i ddatblygu cynnyrch sy’n addas ar gyfer y diwydiant rheilffyrdd, ac yna i gyflwyno syniad i’r swyddogion gwneud penderfyniadau yn Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru.

Bydd contract gwaith yn cael ei roi i syniadau llwyddiannus, i ariannu gweddill y prosiect ac i greu cynnyrch neu wasanaeth sy’n cael effaith wirioneddol ar Reilffyrdd Trafnidiaeth Cymru.

Manteision ein rhaglen

Mentora gan arbenigwyr o'r diwydiant

Drwy gydol y rhaglen 12 wythnos, byddwch yn cael eich mentora gan arbenigwyr ar draws y sector rheilffyrdd, yn ogystal ag arloesi, dylunio cynnyrch, marchnata a datblygu. Defnyddiwch yr argraffiadau i fireinio’r hyn rydych yn ei gynnig ac i ddysgu sut i gyflwyno eich busnes i swyddogion sy’n gwneud penderfyniadau.

Cydweithio â Trafnidiaeth Cymru a phartneriaid

Byddwch chi’n cael cyfle i weithio, cydweithredu a rhwydweithio â staff allweddol a swyddogion gwneud penderfyniadau o bob rhan o Reilffyrdd Trafnidiaeth Cymru. Cewch argraffiadau gan gwsmeriaid go iawn i helpu i ddatblygu eich datrysiadau a chewch adborth gan arbenigwyr o’r diwydiant rheilffyrdd.

Twf busnes

Os byddwch yn cwblhau ein rhaglen sbarduno yn llwyddiannus, gallwch gael cyfle i sicrhau contract gwaith gyda Reilffyrdd Trafnidiaeth Cymru. Bydd hynny'n eich galluogi chi i barhau i ddatblygu a gweithredu eich datrysiadau, gan dyfu eich busnes ar yr un pryd.

Gweithle arloesol

Gallwch leoli eich busnes yn hwb arloesi trafnidiaeth mwyaf blaenllaw Cymru, Lab gan Trafnidiaeth Cyrmu. Gyda’r offer, y dechnoleg a’r mannau cydweithio a chyfarfod mwyaf blaenllaw yn y diwydiant. Mae ein labordy arloesi yn rhoi’r lle gwaith perffaith lle gallwch chi sbarduno a thyfu eich busnes.

Ein partneriaid

Pam gweithio yn y diwydiant rheilffyrdd?

Bod yn rhan o ddiwydiant sy’n tyfu ac sy’n werth biliynau o bunnoedd, gyda thoreth o gyfleoedd buddsoddi ar gyfer prosiectau arloesol. Datblygu technoleg a datrysiadau arloesol a fydd yn gwella’r profiad i filiynau o deithwyr, a sicrhau gwelliant gwirioneddol a pharhaol ledled Cymru.

Arddangos eich cynnyrch a’ch busnes i rwydwaith ehangach o bartneriaid a rhanddeiliaid sy'n gysylltiedig â Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru. Bod yn rhan o ddiwydiant a fydd yn rhoi cyfleoedd i’ch busnes newydd fod yn arloesol, i dyfu ac i fod yn llwyddiannus.

Apply for Cohort 3