Mae Quinean yn gwmni sy’n credu y dylai systemau deallus gefnogi cynnydd. Maen nhw’n cynnig llwyfan dysgu peirianyddol cod isel sy’n caniatáu i arbenigwyr parth ddefnyddio efeilliaid digidol, profi damcaniaethau a sicrhau’r canlyniadau gorau posibl yn gyflym.
Yn ystod carfan 3, bydd Quinean yn defnyddio’r cyfle i sicrhau manteision gwirioneddol a phendant i’r cannoedd o filoedd o bobl sy’n defnyddio gwasanaethau TrC bob dydd. Drwy weithio’n agos gydag arbenigwyr TrC, maen nhw’n gobeithio cael gwell dealltwriaeth o’u problemau, a sut gall eu llwyfan nhw helpu.

Busnesau newydd gwych eraill

Dysgwch fwy am y busnesau newydd eraill sydd wedi cael llwyddiant ar ein rhaglen cyflymu.