Mae Stofl yn fusnes newydd yn y DU sydd wrthi’n datblygu seilwaith ac atebion ar hyn o bryd sy’n cyfuno technolegau Blockchain a Low-Power-WAN, gan alluogi peiriannau i gyfathrebu a datrys rhai o broblemau mwyaf enbyd y byd yn fwy effeithlon, yn ddiogel ac mewn lleoliadau sydd ymhellach i ffwrdd nag erioed o’r blaen.
Drwy gydol ein rhaglen sbarduno arloesi, nod Stofl yw cysylltu’r rheini sydd heb gysylltiad i sicrhau bod seilwaith TrC yn darparu’r gwasanaeth gorau posibl i deithwyr a staff drwy ddefnyddio technoleg pŵer isel i ddarparu data gwerthfawr y gellir gweithredu arno i bobl a systemau.

Busnesau newydd gwych eraill

Dysgwch fwy am y busnesau newydd eraill sydd wedi cael llwyddiant ar ein rhaglen cyflymu.