Ydych chi’n meddwl tybed sut a ble mae’r holl ddatblygiadau arloesol a chyffrous yn digwydd er mwyn helpu i wella profiad cwsmeriaid Trenau Trafnidiaeth Cymru?

Cymerwch gip y tu mewn i’n Labordy Arloesi, lle rydyn ni’n cadw Cymru i symud, a lle gallai eich busnes cychwynnol chi fod yn gweithio. 

Rydyn ni’n gwybod nad oes cysylltiad agos bob amser rhwng arloesi a seilwaith corfforaethol mawr. Gall camddealltwriaeth fach arwain at atal syniadau newydd rhag dod yn atebion yn y byd go iawn. Wrth gynllunio rhaglen sbarduno arloesiLabordy Trafnidiaeth Cymru (TfWL), roedd creu gweithle a fyddai’n meithrin arloesi drwy greadigrwydd a chydweithio yn un o’n prif ffactorau.  

We knew that nailing the Lab’s fit-out would help produce the best results and attract the best tech start-ups to the programme.  

Cipolwg y tu mewn i TfWL 

The Lab is located with in Newport’s central hub of innovation, Platfform. Anchoring TfWL in the centre of innovation within Newport was the natural choice, allowing us to create an environment that would attract the best start-ups and give them the facilities needed to produce the best results. 

Mae ein Labordy arloesi yn darparu popeth sydd ei angen ar fusnesau cychwynnol i gynyddu eu busnes, mireinio eu cynnyrch yn unol ag anghenion cwsmeriaid Trenau Trafnidiaeth Cymru a datblygu prototeip i’w gyflwyno i’r rheini sy’n gwneud penderfyniadau yn Trenau Trafnidiaeth Cymru. 

An exciting, open plan layout encourages collaboration and creativity across the Lab, in a friendly, social environment. The Lab and its facilities can be freely used by all start-ups enrolled on the programme for the entirety of the accelerator.  

Bydd busnesau sy’n llwyddo i ymgynnig am gontract gwaith gyda Trenau Trafnidiaeth Cymru yn ystod wythnos 12 y rhaglen yn gallu parhau i weithio o’r labordy i ddatblygu eu hateb yn llawn a’i lansio. 

The Lab’s working stations are split into desked areas and hot desking space, which offers a comfortable and inviting atmosphere, allowing you to drop in and out of the Lab when needed. Whether that’s to get through your task list in isolation, prepare for an upcoming innovation workshop, or meet with a member of the TfWL team. 

Mae ardal gydweithio ar wahân yn galluogi timau i weithio gyda’i gilydd ar brosiectau, cyflwyniadau a fideos neu i arddangos unrhyw fath o ddeunydd amlgyfrwng ar uned cyfryngau Jive. Mae yma hefyd fyrddau gwyn i weithio arnyn nhw fel grŵp. 

Mae ardal gyflwyno’r Lab yn cynnwys seddi â threfniant haenog, sy’n debyg i awditoriwm, ac mae taflunydd ar gael yma hefyd. Gallwch ymarfer eich cyflwyniadau a gwerthu eich syniadau neu arddangos datblygiadau newydd i’r tîm cyflawni arloesi yn hawdd, yn ein hardal gyflwyno. 

Cafodd dyluniad mewnol arloesol y Lab ei ysbrydoli gan gymysgedd o estheteg o’r byd technoleg a threnau ac, o ganlyniad, crëwyd amgylchedd gwaith cyffrous a bywiog lle gall ein busnesau cychwynnol weithio a datblygu’r syniadau a’r atebion mwyaf arloesol. 

Cymerwch ran 

Gallwch chi a’ch busnes cychwynnol fod yn rhan o Labordy Trafnidiaeth Cymru drwy wneud cais heddiw.  

Ewch i dudalen Ceisiadau F6S i ddysgu mwy am ein rhaglen sbarduno ac i wneud cais > https://www.f6s.com/tfwlab/apply 

Recruitment deadline January 2022.