Recruitment Live

AGENDA DIWRNOD DEMO – CARFAN 5

12:00 – 12:45: Cyrraedd a Chinio ac Arddangosfa Fach

12:45 – 12:50: Croeso a Threfniadau'r Digwyddiad - Imran Anwar: AltLabs

12:50 – 13:00: Cyflwyniad i Labordy TrC - Barry Lloyd Barry Lloyd

13:00 – 13:10: Sut mae TrC yn defnyddio Arloesedd i Wella Trafnidiaeth Gyhoeddus - Geoff Ogden

13:10 – 13:15: Cyflwyniad i'r Cynigion - Imran Anwar 

13:15 – 13:45: 2 Gynnig a Holi ac Ateb

1. Orchy.co

Orchy.co – casgliad o unigolion sy’n perfformio’n dda sydd ar daith i newid y byd er gwell drwy Ddatgarboneiddio trafnidiaeth drwy ddatrysiadau symudedd cynaliadwy. Maen nhw wedi adeiladu dull gweithredu newydd at ficro-symudedd sy’n harmoneiddio technoleg geoffensio, llywio a’r Rhyngrwyd Pethau.

2. SpaceTimeAI

SpaceTimeAI - maen nhw’n darparu datrysiadau arloesol ar sail data ar gyfer dinasoedd clyfar a gefeilliaid digidol, o drafnidiaeth a symudedd, diogelwch i iechyd y cyhoedd, ynni a manwerthu, wedi’u grymuso gan yr AI a’r dysgu peirianyddol diweddaraf.

13:45 – 14:15: Egwyl – Ardal Arddangosfa Fach

14:15 – 14:20: Cyflwyniad i'r Cynigion - Imran Anwar 

14:20 – 14:50: 2 Gynnig a Holi ac Ateb

3. HQNFT

Mae HQNFT yn Stiwdio Creu Asedau Digidol Heb God. Maen nhw ar flaen y gad o ran arloesedd cadwyn flociau, gan ailddiffinio sut rydyn ni’n ymwneud â thechnoleg mewn bywyd bob dydd: gan arbenigo mewn datrysiadau Deallusrwydd Artiffisial, y Rhyngrwyd Pethau, Gefeilliaid Digidol, Dinasoedd Clyfar a Mynediad Heb Allwedd. Mae HQNFT platfform seilwaith Heb God Web3 chwyldroadol HQNFT yn ail-lunio tirwedd ymgysylltiad busnesau ac unigolion â thechnoleg cadwyn flociau.

4. Doopee Doo

Doopee Doo platfform 2-ochr ar gyfer defnyddwyr unigol a lleoliadau. Fel Pokémon Go, maen nhw’n mynd â defnyddwyr ar daith ar draws trefi i ddarganfod siopau annibynnol newydd ac ardaloedd i dwristiaid. Ar ochr y lleoliad, mae’r ap yn gweithio fel CRM gan helpu busnesau i dyfu a chadw cwsmeriaid, i gyd drwy ddefnyddio cerdyn teyrngarwch digidol.

14:50 – 14:55: Crynodeb a Phleidleisio – Imran Anwar

14:55 – 15:00: Cyflwyno’r Wobr a Chau

Y Cydweithiwr Gorau

Cynnig Gorau

15:00 – 16:00: Rhwydweithio – Ardal Arddangosfa Fach

16:00: Cloi’r Digwyddiad