Have you heard about ‘Cinetig by TfW’?

Ydych chi wedi clywed am ‘Cinetig gan TrC’?

Mae’n flwyddyn newydd ac mae’r tîm arloesi yn Labordy Trafnidiaeth Cymru yn awyddus i fwrw ymlaen â syniadau newydd ac ysbrydoledig. Dyna pam ein bod wedi cyflwyno’r rhaglen ‘Cinetig’; cyfres o sesiynau rhyngweithiol sydd â’r nod o fanteisio ar wybodaeth a phrofiad o bob rhan o’n rhwydwaith.
Meet Cohort 4!

Meet Cohort 4!

On Thursday 17th March, we launched Cohort 4 of our Innovation Accelerator Programme!  We’re a little bit excited to say the least!  Cohort 1, 2 and 3 were a great success as we helped accelerate 5 start-ups through to the negotiation stages with Transport for Wales...
TfWL Cohort 4 Open!

TfWL Cohort 4 Open!

Mae gwaith recriwtio wedi dechrau ar gyfer y bedwaredd ran o raglen arloesi blaenllaw Cymru ar gyfer y rheilffyrdd. Rhaglen sbarduno arloesi dros gyfnod o 12 wythnos yw Lab Trafnidiaeth Cymru sy’n cynnig cyfle cyffrous i arloeswyr busnes ddatblygu syniadau i wella profiadau defnyddwyr rheilffyrdd...
Meet cohort 3!  

Meet cohort 3!  

Cohort 3 of our innovation accelerator programme is live! We’ve welcomed another 7 start-ups onto the programme and want to introduce them all to you in this post.  Cohort 2 was a remarkable success, as we helped 8 of the 11 startups who took part enter business case...